kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Todėl nisano mėnuo ir tapo „svarbiausiu metų mėnesiu“, ir būtent nuo jo Tora skaičiuoja visus metų mėnesius.

115/119800.jpg

שלבי הסולם מדרש רבה רות

Šlavei haSulam „Kūrėjo valdymas slaptas ir atviras“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

Midraš Raba Rut klausia, parašyta: „Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo“.

115/119799.jpg

מאמר לסיום הזוהר

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Dabar tampa aiškus parašymas: „Karaliaus šlovė yra žmonių daugumoje“ (Mišlei 14 – 28).

115/119798.jpg

שלבי הסולם דברים כי אתם המעט מכל העמים

Šlavei haSulam „Juk jūs mažiausi iš visų tautų“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

Dvasiniame darbe žmogus neturi prašyti Kūrėjo, kad Kūrėjas atskleistų savo didumą ir žmogus pajaustų tame „skonį“. Iš tikro žmogui reikia prašyti Kūrėjo, kad Jis duotų jėgų „pergalėti“ savo „kūną“, ir dirbti (dvasinį darbą) su džiaugsmu.

115/119797.jpg

שלבי הסולם כי תבוא הימין והשמאל הם בסתירה

Šlavei haSulam „Kairė ir dešinė yra konfikte“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

Nors visos būsenos yra viename žmoguje, tačiau jos yra dviejuose laikuose.

115/119796.jpg