kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Tačiau kas liečia kuklumą ir nusižeminimą, nėra didesnės dorybės už šias.

115/119645.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Išdidumas (puikybė) – tai, daugelio prasižengimų šaknis (priežastis).

115/119638.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Tšuva, „sugrįžimas-atgaila“, apjungia tris momentus: nuodėmės pripažinimą, atgailą ir atsižadėjimą nuo jos; išpažintį ir sprendimo priėmimą ateičiai.

115/119644.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Bendrai ši malda panaši į rytinę Šabato maldą: „Rytiniai palaiminimai“, „Psukei dezimra“, „Šma“, kartu su ją lydinčiais palaiminimais.

115/119643.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Paprastai prieš šventės pradžią yra uždegama viena žvakė, nuo kurios paskiau bus uždegamos šventinės žvakės.

115/119642.jpg