kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה : תהלים 97-11 Šviesa „pasėta“ teisuoliui ir pas „tiesios“ širdies (žmones) – džiaugsmas(Tehilim 97 – 11).
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 24 d. 19 val. 01 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 25 d. 20 val. 10 min.
  • !גמר חתימה טובה Gero galutinio antspaudo!

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Ritualinis rankų nuplovimas

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotįKas yra daroma iš karto po to, kai pasakomas „Mode ani“?

Apiplaunamos rankos – ir tai pats natūraliausias ką tik atsibudusio žmogaus veiksmas...

Tačiau ritualinis rankų nuplovimas pagal Torą turi nemažai ypatumų.

Visų pirma, nuplovimą būtina atlikti liejant vandenį ant rankų iš puodelio, be to, vanduo turi būti švarus.

Antra, kiekvieną ranką reikia apiplauti tris kartus sekančia tvarka: dešiniąją – kairiąją, dešiniąją – kairiąją, dešiniąją – kairiąją.

T.y. puodelis imamas dešine ranka ir perimamas į kairiąją; po to liejamas vanduo ant dešinės rankos, puodelis perimamas iš kairės į dešinę ir vanduo liejamas ant kairiosios rankos; puodelis perimamas į kairiąją ranką ir nuplaunama dešinioji, perimamas į dešiniąją ir nuplaunama kairioji – ir taip dar sykį, kol kiekviena ranka nebus nuplauta tris kartus.

Vandenį pilti reikia ant rankos plaštakos – iki sąnario, jungiančio ją su dilbiu.

 

Kokia tokio rankų nuplovimo prasmė?


Pirmiausia, kaip teigia išminčiai, „žmogaus rankos amžinai užimtos“.

Netgi kai žmogus miega, jo rankos nesiilsi.

Jos liečiasi prie įvairių kūno vietų ir užsiteršia.

Taip pat, pagal Torą miegas tam tikra prasme prilyginamas mirčiai.

Kaip sako išminčiai: „miegas – tai viena šešiasdešimtoji mirties“. Miręs kūnas – dvasinės nešvaros šaltinis ir miegantis žmogus tam tikra prasme atsiduria dvasinės nešvaros valdžioje ir kad galutinai iš jos išsivaduoti, pabudus reikia atlikti rankų apiplovimą.

Be to, kiekvieną rytą žmogus tarsi sukuriamas iš naujo, kad vėl stotų prieš savo Kūrėją ir vėl imtų Jam tarnauti.

Ir kaip kohenas, prieš pradėdamas darbą Šventykloje, atlikdavo rankų apiplovimą – taip pat mes, prieš pradėdami mūsų dienos tarnavimą Kūrėjui, privalome apiplauti rankas. 

Tik po rankų apiplovimo galima liestis prie savo kūno, drabužių ir kitų dalykų.

Čia reikia paminėti, kokius drabužius liepia nešioti Tora: drabužiai turi būti kuklūs, paprasti, nesuplėšyti ir švarūs, bei neturi per daug apnuoginti kūno.

Judėjų išminčiai taip išreiškė šį reikalavimą: „Toros išminčius, ant kurio drabužių dėmė, nusipelno mirties“.

Tai pasakyta būtent apie Toros išminčius, jų drabužiai turi būti ilgesni, - kad saugotų kūną - sielos, kurią Kūrėjas davė žmogui, buveinę.