kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Rytiniai palaiminimai

I. M. Lav

„Štai priedermės, kurių vykdymui nėra apribojimų: lauko krašto, kuris paliekamas nepjautas vargšams, dydis; pirmųjų naujojo derliaus vaisių, kurie atnešami į Šventyklą, kiekis; laikas, kurio metu judėjui priklauso būti Šventykloje; pagalba artimui; Toros mokymasis“.

113/113078.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Kolektyvinė malda – „Minjanas“

I. M. Lav

Pasakyti rytiniai palaiminimai... Gal būt, dabar jau galima ir papusryčiauti? Ne. Halacha sako, kad negalima valgyti, kol nepasakytos visos rytinės maldos. Išminčiai taip aiškina Toros žodžius „nevalgykite su krauju“ (Vaikra,19): „nevalgykite, kol nepasimelsite Kūrėjui, kad pratęstų ir palaikytų jūsų gyvybę“.

113/113081.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„MEZUZA“

I. M. Lav

Pasakyta Toroje: „...ir parašyk jas [t.y. atitinkamas Toros ištraukas] ant savo namų durų staktų ir ant savo vartų“. Prie durų staktos pritvirtinto futliaro viduje – pergamento juostelė, ant kurios ypatingu šriftu, kokiu rašoma Toros ritinyje, užrašytos dvi Toros ištraukos – judėjų tikėjimo simbolis.

113/113083.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

SINAGOGA

I. M. Lav

Pasakė Kūrėjas pranašo Jechezkelio lūpomis po Pirmos Jeruzalės šventyklos sugriovimo: „Ir būsiu Aš jums mažąja šventykla“ – tai yra taip pat, kaip Aš buvau didžiojoje Jeruzalės šventykloje, dabar Aš būsiu sinagogose, kur ateina melstis Izraelio sūnūs.

113/113085.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Talit“ ir „cicit“

I. M. Lav

Bemidbar 15 skyriuje pasakyta: „Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems: tegul pasidaro savo apdarų kraštuose kutus visose kartose ir tegul įpina į kiekvieną kutą mėlynos vilnos siūlą....“. Taip pat knygoje Dvarim (22 sk.) pasalyta: „Pasidaryk kutus prie keturių kampų savo drabužio, kurį apsirengi“.

113/113025.jpg