kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועפ"י הדברים הללו, השגנו פקיחת עינים במאמר ר' סימון, במדרש רבה פרק ו' על פסוק, נעשה אדם, וז"ל (שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת). בעה''ס, הקדמה לספר פנים מאירות Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26). Kai Kūrėjas nutarė sukurti žmogų, Jis tarėsi su „tarnystės“ angelais. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Tu bi Švat

I. M. Lav

15 švato diena – „visuotinė visų medžių gimimo diena“. Ši diena nustato ribą, pagal kurią yra skaičiuojami medžio ir jo vaisų metai. Tu bi Švat tapo žemės suklestėjimo, jos atgimimo ir apgyvendinimo, gamtos grožio simboliu. Dvarim knygoje, 20 dalyje parašyta: „Nes žmogus – kaip lauko medis“.

111/111028.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Adaro mėnuo ir „ארבע פרשיות“

I. M. Lav

Be Esteros pasninko, Purimo ir Šušan Purimo, adaro mėnuo pasižymi dar tuo, kad keturių jo Šabatų metu (du yra prieš Purimą ir du - po jo) yra skaitomos „arba parašijot“ - keturios Toros ištraukos, specialiai skirtos kiekvienam šių Šabatų, taai „Škalim“, „Zachor“, „Para“ ir „Hachodeš“.

111/111031.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Purimas

I. M. Lav

Purimo šventimas – viena iš septynių priedermių, nustatytų išminčių, ir jis taip pat dar sudarytas iš septynių priedermių: 1. Megilat Ester skaitymas; 2. „mišloach manot“; 3. „dovanos vargšams“; 4. Toros skaitymas; 5. ištraukos „Al anisim“ skaitymas; 6. linksmas šventimas; 7. gedulo ir pasninko draudimas.

111/111032.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Nisano mėnuo

I. M. Lav

Saugok „avivo“ mėnesį ir atlik Pesachą Kūrėjui, Tavo Dievui (Dvarim, 16:1). Žodis אביב aviv reiškia metų laiką, kada nunoksta javai. Be to, pačios šio žodžio raidės rodo į tai, kad nuo jo prasideda metų mėnesių skaičiavimas: „אב – י־ב“, tai yra „dvylikos tėvas“.

111/111036.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesachas

I. M. Lav

Pesachu ši šventė vadinama pagal ypatingo aukojimo pavadinimą, atliekamo 14 nisano dieną, kuris atspindi prisiminimą apie stebuklą, kurį Kūrėjas atliko Izraeliui Egipto „pirmagimių išnaikinimo“ bausmės metu.

111/111042.jpg