kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Jos metu nesėdima palapinėje, neimama „arba minim“, sakomas palaiminimas „Šeechejanu“ uždegant žvakes ir darant „Kidušą“ po „Maarivo“.

115/119661.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Hošana raba – tai paskutinė Sukot šventės chol-amoed diena. Tą dieną baigiasi priedermių gyventi palapinėje bei „arba minim“ laikas.

115/119660.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Kai Jeruzalėje stovėjo Šventykla, chol-amoed dienos buvo tas laikas, kai visas Izraelis keliaudavo į Šventyklą, kad praleisti šventę Jeruzalėje.

115/119659.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Ypatinga malda, skaitoma tik Sukot metu – tai „Hošana“. Vienose bendruomenėse ji skaitoma po „Halelio“, kitose – pačioje rytinės maldos pabaigoje, po „Musafo“.

115/119657.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Pirmos šventės dienos „Maariv“ – įprasta šventinė malda.

115/119656.jpg