kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

Praktinė Halacha (Įstatymai)

“Saugok Šabato dieną”

I. M. Lav

„...ir užbaigė Kūrėjas septintąją dieną Savo darbą, kurį sukūrė, ir nutraukė Kūrėjas septintą dieną visą Savo darbą, kurį sukūrė; ir palaimino Kūrėjas septintąją dieną, ir pašventino ją – nes tada nutraukė Kūrėjas visą darbą, kurį Jis Pats Sau sukūrė“.

129/129014.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות לב

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Pradėkime nagrinėti „Tikunei Zohar“ pasakymą nuo pabaigos į pradžią.

115/115519.jpg

הקדמה לספר הזהר ל

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Nuo „trylikos metų“ ir toliau pradeda žmoguje veikti „taškas širdyje“, t.y. šventos sielos kita pusė, kuri žmogaus nore gauti jau nuo gimimo.

115/115518.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Netgi tie, kurie užsiima Tora (lo lišma), visą gerumą daro tik dėl savęs. Apie tai parašyta: „ir turi prisiminti, kad jie tik tik kūnas, kuriame praeina dvasia ir negrįžta“ (Tehilim 78-39), negrįžta niekada, ir tai Mašiacho dvasia.

115/115517.jpg

הקדמה לספר הזהר כט

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar mums atsiveria galimybė atsakyti į Antrą klausimą: Koks mūsų vaidmuo šioje ilgoje realybės grandinėje?

115/115516.jpg