kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir paaiškino Tikunei Zohar šios priesaikos „nežadinkite ir nebudinkite meilės, tol kol ji nepanorės“ paslaptį. Tai yra reikalavimas, kad Izraelis pritrauktų aukštutinę gerumo šviesą, kuri vadinama gerumo meile.

115/115523.jpg

הקדמה לספר הזהר לב

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Trečia dalis. Tai darbas Toroje ir priedermėse „lišma“, t.y. kad sąlygoti, o ne dėl užmokesčio.

115/115522.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tada netgi „tarnaitė“, t.y. užsiėmimas „lo lišma“, skaitosi „šventa tarnaite“. Nes ji paruošia, padeda šventumui. Dar tai vadinama šventu Asija pasauliu.

115/115521.jpg

הקדמה לספר הזהר לא

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Apie tai parašyta „Tikunim“ (Tikunim Chadašim 97-72): „Pas siurbėlę yra dvi dukterys, sakančios (hav, hav) duok, duok“( pagal Mišlei 30).

115/115159.jpg

שמעתי לג

„Šamati“ 33

Tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

Parašyta: „Ir išmetė Aronas burtus dviem ožiams, vienas burtas – Kūrėjui, kitas burtas – Azaeliui“ (Vajikra 16 – 8).

115/115520.jpg