kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar pažvelkime į tai, kuo abejojo komentatoriai apie „meilės“ priedermę.

115/115592.jpg

מבוא לספר הזהר כג

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Prisiminkime, kas paaiškinta aukščiau (17 p.), kad „Realybę Įpareigojančios Esmės“ prasmę mes negalime suvokti visiškai.

115/115591.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות צז

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl daugelyje vietų perspėjo išminčiai apie būtiną sąlygą, mokantis Torą, kad būtų būtent „lišma“.

115/115590.jpg

מבוא לספר הזהר כב

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar mums reikia išsiaiškinti visas materialias sąvokas, apibūdinančias knygoje Zohar dešimtį sfirot.

115/115589.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות צה, צו

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galima suprati, kodėl Tora vadinama „gyvenimu“, kaip parašyta: „žiūrėk, padėjau prieš tave šiandien gyvenimą ir gėrį“ (Dvarim 30 – 15).

115/115588.jpg