kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

התבוננות שבועית פרשת בשלח

Savaitinė įžvalga Toros daliai Bešalach

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir kai išsiuntė faraonas (Izraelio) tautą, Kūrėjas nevedė jos tiesai į Palestinos žemę, nes tai yra artimesnis kelias. Tačiau pasakė Kūrėjas, kad nepasigailėtų (Izraelio) tauta, pamačiusi karą ir nesugrįžtų atgal į Egiptą (Šmot 13 – 17).

107/107442.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות צד

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir taip pat tampa aiškus pasakymas: „nesistegiau ir radau, netikėk“.

115/115586.jpg

מבוא לספר הזהר כ

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Matome, kad „pirmas aspektas” yra būtinas gavimo dydis egzistencijai palaikyti.

115/115585.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Pasakė išminčiai: „pasakė rabi Icchakas, jei pasakys tau žmogus: stengiausi ir neradau – netikėk; nesistengiau ir radau – netikėk; stengiausi ir radau – tikėk.“ (Talmudas, Megila).

115/115584.jpg

מבוא לספר הזהר יט

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar paaiškinkime Trečią apribojimą.

115/115583.jpg