kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau, reikia suprasti, kad šis „paslėpimas”, kuriuo slepiasi Kūrėjas, kad Jo ieškotų, reiškia „Kūrėjo veido paslėpimą”.

115/115596.jpg

מבוא לספר הזהר כה

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir trys pasauliai Brija, Jecira, Asija ir mūsų pasaulis, tai realizavimas „potencialo“ – „minties“ į veiksmą.

115/115595.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות צט

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir dabar suprask ką paaiškino išminčiai: „Kiekvienas užsiimantis Tora „lo lišma”, Tora pasidaro jam mirties lašu” (Talmudas, Taanit 7 – 71).

115/115594.jpg

מבוא לספר הזהר כד

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Paaiškinsime tai iš mūsų pasaulio pavyzdžio, apie žmogų, norintį pastatyti gražų namą.

115/115593.jpg

התבוננות שבועית פרשת יתרו

Savaitinė įžvalga Toros daliai Jitro

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Jitro pataria Moše: „Tu įsižiūrėk iš visos tautos sąžiningus ir teisingus žmones, bijančius Kūrėjo ir nekenčiančius savanaudiškumo, bei paskirk juos tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais. Ir teis tautą visada, jei reikalas bus didelis, pateiks tau, o mažus dalykus spręs patys“ (Šmot 18 – 21).

107/107443.jpg