kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

מבוא לספר הזהר כז

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galima suprasti, kad visi šitie pasikeitimai, liečiantys pasaulį Acilut, visai neliečia „Palaiminto Dieviškumo“ pačio iš savęs.

115/115599.jpg

התבוננות שבועית פרשת משפטים

Savaitinė įžvalga Toros daliai Mišpatim

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo.

107/107444.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Chanuka

I. M. Lav

„Ir atsikėlė jie anksti ryte ir paaukojo ant naujo aukuro deginamąsias aukas, kaip priklauso. Jie pašventino tą dieną aukurą, pastatytą vietoje graikų išniekinto, ir šlovino Kūrėją, pritariant arfos, birbynės ir būgnų garsams. Ir aštuonias dienas vyko aukuro pašventinimas. Ir buvo didelis džiaugsmas tautoje..."

111/111021.jpg

הקדמה לתמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro parašyta, kad „Kūrėjas slepia save Toroje“, todėl visi kentėjimai ir skausmai „Veido paslėpimo“ metu, atskirų žmonių yra vertinami skirtingai.

115/115598.jpg

מבוא לספר הזהר כו

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi iš pavyzdžio galima suprasti, kaip šie trys aspektai pas žmogų, norintį pastatyti namą, susiję vienas su kitu kaip priežastis ir pasekmė.

115/115597.jpg