kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

התבוננות שבועית פרשת בא

Savaitinė įžvalga Toros daliai Bo

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir pasakė Kūrėjas Moše, eik (eime kartu) pas faraoną, nes Aš užkietinau jo širdį, ir jo tarnų širdis, tam kad padėčiau šiuos ženklus jo viduje. Ir kad papasakotum savo sūnui ir savo sūnaus sūnui, ką Aš padariau Egipte, ir ženklus, kuriuos padėjau jame, ir sužinotum, jog aš Kūrėjas (Havaja)” (Šmot 10 – 1).

107/107441.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir nuo šio laiko, žmogus jau stengiasi vykdyti Torą ir priedermes „meilės, priklausančios nuo kokios priežasties“ aspekte.

115/115580.jpg

מבוא לספר הזהר יז

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat tampa aiškus ir „antras apribojimas“.

115/115579.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I. M. Lav

Viso tik keturios dienos skiria Jom-Kipurą nuo Sukot šventės, kuri yra vadinama „mūsų džiaugsmo laikas“. Po to, kai per Jom-Kipurą ištyrinome savo širdis, ateina Sukot šventės džiaugsmas ir ramybė.

111/111016.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות פט

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat dabar yra suprantama, kaip gi galima nusipelnyti Kūrėjo meilės pakopos.

115/115578.jpg