kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

הקדמה לתלמוד עשר הספירות קכג

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tarp šių dalykų nėra jokio ryšio. Ir jei Talmudas nori įrodyti, kad žmogus privalo pergyventi kartu su bendruomene, kodėl paskui reikia kalbėti ir išskirti „viduriniųjų“ savybę iš „nusidėjėlių“ savybės?

115/115635.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות קכב

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Čia turime gerai suprasti išminčių pasakymą. „Parašyta, tuo metu, kai bendruomenė randasi bėdoje, tegul nesako žmogus: „Eisiu namo, valgysiu ir gersiu, ir ramybė mano sielai“ (Talmudas, Taanit 11).

115/115634.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl ir sako, kad jei žmogus padarė „vieną priedermę“, nes po „sugrįžimo iš baimės“ žmogui trūksta tik „vienos, t.y. meilės Kūrėjui, priedermės“.

115/115632.jpg

מבוא לספר הזהר

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Vargas tam žmogui, kuris priskirs Kūrėjui kokią nors savybę, t.y. pasakys, kad kokia tai savybė yra pas Kūrėją pati iš savęs.

115/115631.jpg

התבוננות שבועית פרשת פקודי

Savaitinė įžvalga Toros daliai Pkudei

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „אלה (Ele) Štai tavo dievai, Izraeli, kurie išvedė tave iš Egipto žemės“ (Šmot 32 – 4). Ir parašyta: „אלה (Ele) Štai Miškan (Susirinkimo pastogės) įstatymai“ (Šmot 38 – 21).

107/107449.jpg