kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועפ"י הדברים הללו, השגנו פקיחת עינים במאמר ר' סימון, במדרש רבה פרק ו' על פסוק, נעשה אדם, וז"ל (שבא הקב"ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת). בעה''ס, הקדמה לספר פנים מאירות Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26). Kai Kūrėjas nutarė sukurti žmogų, Jis tarėsi su „tarnystės“ angelais. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“)

מבוא לספר הזהר ו, ז

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kaip jau sakėme, kad dešimt sfirot vadinasi: Chochma, Bina, Tiferet ir Malchut, o jų šaknis vadinasi Keter.

115/115306.jpg

התבוננות שבועית פרשת ויחי

Savaitinė įžvalga Toros daliai Vajechi

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir prisiartino Izraelio (Jakovo) mirties dienos, jis pašaukė savo sūnų Josefą ir pasakė jam: „Jei radau malonę tavo akyse, padėk savo ranką po mano kulkšnimi, ir padaryk su manimi tiesos gerumą (chesed šel emet), nelaidok manęs Egipte“ (Berešit 47 – 29).

107/107438.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir pasakysiu tau, kad šis „matymas“ ateina pas žmogų dėka „akių atvėrimo“ Šventoje Toroje, kaip pasakyta: „atverk man akis ir pamatysių stebuklus iš Tavo Toros“(Tehilim 119 – 18).

115/115482.jpg

מבוא לספר הזהר ג, ד, ה

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

T.y. Zoharas nagrinėja tik dešimties sfirot „materiją“ ir dešimties sfirot formą, kai jos yra „apsirengusios“ materija.

115/115465.jpg

הקדמה לתלמוד הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi pasinėrėme į „gilius vandenis“ ir turime iš jų iškelti „brangų perlą“.

115/115310.jpg