kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir dar sako baraita „viduriniųjų savybė“ , norėdma parodyti, kad yra kalbama apie tą laiką, kai žmogus padarė „sugrįžimą iš baimės“, nes tuo metu vadinasi „viduriniuoju“.

115/115641.jpg

הקדמה לתלמוד עשק הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar tampa aiškus baraitos žodžiai,t.y., jei žmogus nepergyvena kartu su bendruomene, tada nusipelno tik „sugrįžimo iš baimės“ – „viduriniųjų“savybės.

115/115638.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dar turime prisiminti, kad pasiekti ketvirtą meilės Kūrėjui pakopą, galima tik nusipelnius suvokimo, kaip visas pasaulis ateityje atvers „Kūrėjo veidą“.

115/115637.jpg

התבוננות שבועית פרשת ויקרא

Savaitinė įžvalga Toros daliai Vajikra

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir pašaukė Moše, ir kalbėjo Kūrėjas jam iš Susirinkimo pastogės אהל מועד (Ohel Moed), sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, ir pasakyk jiems, jei žmogus iš jūsų atneš (priartins) aukojimą Kūrėjui, tegul aukoja iš gyvulių, iš stambių raguočių ir smulkių atneškite jūsų aukas. Jei tai – deginamoji auka, atnešk (priartink) iš stambių raguočių auką be defekto“ (Vajikra 1 – 1, 2, 3).

107/107450.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות קכד

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau reikia žinoti, kad šios baraitoje paminėtos „viduriniųjų“, „nusidėjėlių“ ir „teisuolio“ savybės nenurodo į atskirus žmones. Tai reiškia, kad šios trys savybės yra pas kiekvieną žmogų pasaulyje.

115/115636.jpg