kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ואילו הבטחתני להשיג כל רזיך ולהיות בין הנשגבים אליך, ולא הלבשתם בי בהוה ממש – דייני. בעל הסולם דייני. Jeigu būtum tik prižadėjęs man pasiekti ir suvokti visas Tavo paslaptis (Kūrėjau), ir būti tarp labiausiai išaukštintų, bei išrinktųjų pas Tave, bet nebūtum to įvykdęs dabar būtent – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 1

rabi Šimonas ben Jochajus

בראשית „Berešit“, ravas Hemnuna Saba pasakė: randame žodžiuoseבראשית ברא אלהים את (Berešit bara Elokim et – pirmiausia sukūrė Kūrėjas) atvirkščią raidžių tvarką.

115/115311.jpg

שערי קדושה חלק א שער ד

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

Kaip kalbėjome (apie teisuolį), žmogus stengiasi iš visų jėgų įvykdyti kiek tik įmanoma iš 613 priedermių mūsų dienomis. Yra daug nuomonių apie (galimų šiandien įvykdyti) priedermių skaičių.

115/115310.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא

Zohar „Toros Įsakymai“

rabi Šimonas ben Jochajus

Toros priedermės Zohare vadinamos Įsakymais (פקודין - pkudin), užstatais. Tačiau taip pat vadinamos 613 patarimų (עיטין - eitin).

115/115309.jpg

זהר הקדמת ספר הזוהר פקודי אורייתא פקודא ארביסר

Zohar „Toros Įsakymai. Keturioliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Keturiolikta priedermė - tai saugoti Šabato dieną, nes tai poilsio po visų pasaulėdaros kūrimo veiksmų diena. Čia yra įjungtos dvi priedermės. Viena - saugoti Šabato dieną, kita - pririšti šią dieną prie šventumo.

115/115307.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליסר

Zohar „Toros Įsakymai. Tryliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Trylikta priedermė - tai išpirkti (פדיון - pidjon) pirmagimį sūnų ir pritvirtinti jį prie gyvenimo.

115/116525.jpg