kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • מחשבה טובה הקב''ה מצרפה למעשה, שנאמר: "אז נדבר יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו". קידושין מ' – א Gerą mintį Kūrėjas prijungia prie veiksmo, kaip pasakyta: „Ir kalbės bijantys Kūrėjo vienas kitam, ir klausys Kūrėjas, ir įrašys į „Atminties knygą“. (Talmudas, Kidušin 40 – 1)

התבוננות שבועית פרשת בהעלותך

Savaitinė įžvalga Toros daliai Behaalotcha

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).

107/107462.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה יח

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar paaiškinsime penkis aspektus, esančius ekrane.

115/115719.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות ז

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime suprasti išminčių pasakymą: „Šchina pas apatinius, dėl išaukštintos reikmės“.

115/115718.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה יז

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi paaiškinome tris pirmuosius kabalos išminties pagrindus.

115/115717.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה טז

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš šio pavyzdžio su draugo vaišėmis galima suprasti „smūginio susijungimo” (zivug de aka) aspektą.

115/115714.jpg