kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • בחנוכה היתה רק חניה מהמלחמה, וצריכים להמשיך הלאה, לכן בחנוכה הרמז הוא חנו – כה. רב ברוך אשלג, ברכת שלום, מכתבים Iš tikro Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“,todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“). (ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

הקדמה לספר הזהר סד

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia suprasti, kodėl yra draudžiama ginčytis su pirmaisiais išminčiais, kas liečia atvirą Torą.

115/115492.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Išeina, kad dabar žmogus randasi „viduryje“ tarp baimės ir meilės, ir todėl vadinasi „vidurinysis“.

115/115384.jpg

הקדמה לספר הזהר סג

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tai reiškia, kad visi sutinka, kad pirmieji išminčai buvo svarbesni už paskesniuosius, tačiau pagal Toros išminties supratimą, vėlesni išminčiai yra žymiai svarbesni už pirmuosius.

115/115503.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir todėl žmogus dar kol kas negali vadintis „absoliutus teisuolis”. Tai reiškia, kad žmogus, nusipelnęs Kūrėjo veido atvėrimo, t.y. absoliutaus Kūrėjo gerumo, kas tinka Kūrėjo vardui, vadinasi „teisuolis”, nes pateisina Kūrėjo valdymą ir mato, bei supranta šio valdymo tikrą esmę.

115/115183.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Dešimt atgailos dienų, Gedalijos pasninkas ir Šabat šuva

I. M. Lav

Talmude, traktate Roš-Ašana, sakoma, kad per Roš-Ašana danguje atverčiamos trys knygos. Į pirmąją įrašomi vardai teisuolių, kuriems dovanojamas gyvenimas ateinančiais metais, į antrąją – vardai nusidėjėlių, pasmerktų mirčiai, o į trečiąją įrašomi vardai „viduriniųjų“.

111/111014.jpg