kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

התבוננות שבועית פרשת ויצא

Savaitinė įžvalga Toros daliai Vajece

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir atėjo (Jakovas) į vietą, ir permiegojo ten, nes nusileido saulė, ir paėmė iš vietos akmenų, ir padėjo sau po galva, ir atsigulė toje vietoje. Ir sapnavo: Ir štai kopėčios pastatytos ant žemės, o viršus siekia dangų, ir Kūrėjo angelai kyla ir leidžiasi jomis“ (Berešit 28 – 11, 12).

107/107433.jpg

התבונות שבועית פרשת תולדות

Savaitinė įžvalga Toros daliai Toldot

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Štai Icchako, Abrahamo sūnaus, giminystė (genealogija), Abrahamas pagimdė Icchaką. (Berešit 25 – 19).

107/107432.jpg

הקדמה לספר הזהר נח

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir visam šiam dalykui yra aiški priežastis, t.y. sumažėjo tikėjimas Kūrėju bendrai, ir tikėjimas šventais kartos išminčiais atskirai.

115/115428.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar suprask išminčių pasakymą: „Į ką panaši „tšuva“ (atgaila, sugrįžimas)? Kada paliudija „Žinantis paslaptis“, jog žmogus jau nebesugrįš prie savo kvailystės (nuodėmės)“.

115/115279.jpg

הקדמה לספר הזהר נז

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar suprask didelį tamsumą ir nemokšiškumą, vyraujantį mūsų kartoje, tai ko nebuvo nei vienoje ankstesnėje kartoje.

115/115442.jpg