kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יב

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Panašiai ir dešimtyje šventumo sfirot mes išskiriame du priešingus aspektus. Tai reiškia, kad devynių pirmų sfirot pobūdis yra „sąlygojimas“, o malchut, dešimtos sfiros, pobūdis yra „gavimas“.

115/115742.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה ל, לא

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kad suprasti penkių pasaulio Adam Kadmon pakopų ir taip pat visų žemesnių pasaulių A – B – J – A išsivystymą, reikia gerai suprasti guf masacho (kūno ekrano) nuskaidrėjimo aspektą.

115/115741.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יא

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime suprasti rabi Simono straipsnį Midraš Raboje, aiškinantį Toros sakinį: „Padarykime žmogų” (Berešit 1 – 26).

115/115740.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Tarp negandų

I. M. Lav

Trys savaitės, prasidedančios 17 tamuzo ir pasibaigiančios 9 avo dieną vadinasi "bein amecarim" ("tarp negandų"). Pagal knygos "Megilat Eicha" žodžius: "Visi persekiotojai užklupo ją negandose". Šiomis dienomis priimta laikytis gedulo ir kuo arčiau devinta avo, tuo gedulo požymiai griežtesni.

111/111049.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה כט

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi paaiškinome, kaip išėjo penki Adam Kadmon parcufai.

115/115739.jpg