kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה מג

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi paskutinio rešimo de itlabšut aspekto pasilikimas kiekvieno parcufo masache de roš, sąlygojo dviejų pakopų „zachar“ (vyriškos) ir „nekeva“ (moteriškos) išėjimą.

115/115771.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה מב

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi paaiškinome, kodėl pakopos nusileidžia viena žemiau kitos, parcufų vystymosi vienas iš kito metu.

115/115767.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יח

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar įeikime į šių dalykų gilumą ir pažvelkime į klaidą, kuri buvo „apibrėžta“ iš pradžių.

115/115766.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה מא

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir tuo pačiu būdu, kai susiformavo Ain Bet parcufo roš ir guf, vėl įvyko or mekif ir masacho de guf bitūšas, t.y. bitūšas su bchinos gimel masachu.

115/115765.jpg

התבוננות שבועית פרשת מסעי

Savaitinė įžvalga Toros daliai Masei

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

„Štai Izraelio sūnų perėjimai, su savo pulkais išėjus iš Egipto žemės, vadovaujant Moše ir Aronui. Ir užrašė Moše jų išėjimus pagal jų perėjimus, pagal Kūrėjo žodį, ir štai jų perėjimai pagal jų išėjimus“ (Bemidbar 33 – 1, 2).

107/107469.jpg