kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

פתיחה לחכמת הקבלה לד

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi or pnimi ir or mekif yra surištos (susisijungusios) masache, tik atvirkštiniu pobūdžiu.

115/115747.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות יג

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galima suprasti „indų sudužimo“ būtinumą, kaip aprašyta Zohare ir Ari raštuose.

115/115746.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה לג

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar paaiškinsime „or pnimi“ ir „or mekif“ „bitušą“ (susidūrimą, išstūmimą, išmušimą).

115/115745.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה לב

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Gerai išaiškinome pasaulio Adam Kadmon or mekif, kurios didumui nėra ribų, paslaptį.

115/115743.jpg

התבוננות שבועית פרשת בלק

Savaitinė įžvalga Toros daliai Balak

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)

107/107466.jpg