kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • בחנוכה היתה רק חניה מהמלחמה, וצריכים להמשיך הלאה, לכן בחנוכה הרמז הוא חנו – כה. רב ברוך אשלג, ברכת שלום, מכתבים Iš tikro Chanuką, buvo tik „pertrauka“, po kurios reikia tęsti „karą“,todėl per Chanuką duodama užuomina „Chanu- Ko“ („Ilsėjosi“ – „25“). (ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

הקדמה לתלמוד עשק הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kai žmogus nusipelno trečios Kūrėjo valdymo pakopos, t.y. Kūrėjo valdymo „užmokesčiu ir bausme“, kad „paliudija Žinantis paslaptis, kad žmogus jau nebesugrįš prie savo kvailystės“, žmogus tada vadinasi tik „nepilnas teisuolis“.

115/115582.jpg

מבוא לספר הזהר יח

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kaip išaiškinome bendrai visų dvasinių A – B – J – A pasaulių suvokimo lygius, lygiai taip yra ir atskirai kiekviename pasaulyje, t.y. nuo Acilut pasaulio „viršaus“ iki Asija pasaulio „apačios“.

115/115581.jpg

התבוננות שבועית פרשת בא

Savaitinė įžvalga Toros daliai Bo

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir pasakė Kūrėjas Moše, eik (eime kartu) pas faraoną, nes Aš užkietinau jo širdį, ir jo tarnų širdis, tam kad padėčiau šiuos ženklus jo viduje. Ir kad papasakotum savo sūnui ir savo sūnaus sūnui, ką Aš padariau Egipte, ir ženklus, kuriuos padėjau jame, ir sužinotum, jog aš Kūrėjas (Havaja)” (Šmot 10 – 1).

107/107441.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir nuo šio laiko, žmogus jau stengiasi vykdyti Torą ir priedermes „meilės, priklausančios nuo kokios priežasties“ aspekte.

115/115580.jpg

מבוא לספר הזהר יז

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat tampa aiškus ir „antras apribojimas“.

115/115579.jpg