kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות כא

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime gerai suprasti, kodėl nėra pateiktas Toroje atsakymas aukštutiniams angelams, kaip matėme iš midrašo, kai Kūrėjas tarėsi dėl žmogaus sukūrimo (11 skyrius).

115/115788.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה נ

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi jau žinome, kad kiekviename parcufe yra dvi malchut rūšys: „malchut amizdaveget“ ir „malchut amesajemet“.

115/115787.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה מט

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi tie rešimot, kurie liko gufe po teamim šviesų pakilimo į viršų, vadinami vardu „tagin“ (karūnos).

115/115785.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה מח

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau šios pakopos, kurios išėjo parcufo masacho nuskaidrėjimo metu, nesiskaito tikromis pakopomis, kaip pirma pakopa.

115/115782.jpg

התבוננות שבועית פרשת ואתחנן

Savaitinė įžvalga Toros daliai Vaetchanan

pagal mokyklą Hasulam, vad. Adam Sinaj

Parašyta: „Ir tada meldėsi (Moše) Kūrėjui, sakydamas: Kūrėjau Tu pradėjai rodyti savo tarnui savo didumą, savo „stiprią ranką“, nes kas danguje ir žemėje gali padaryti tokius, kaip Tavo darbus ir Tavo herojizmą. Pervesk mane ir parodyk šią gerą žemę, kuri už Jordano upės, šį gražų kalną ir Libaną“ (Dvarim 3 – 23, 24, 25).

107/107471.jpg