kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הקדמה לספר הזהר כ

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir dabar taip pat išaiškėja Pirmas klausimas.

115/115499.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl patariama tada, kad patrauktų ranką nuo atviros Toros ir užsiimtų „išmintimi apie tiesą“ (kabala). Todėl, kad užsiimant „išmintimi apie tiesą“, yra lengviau pritraukti Toros švytėjimą, negu užsiimant atvira Tora.

115/115498.jpg

הקדמה לספר הזהר יט

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar išsisprendžia ir Ketvirtas klausimas.

115/115496.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות כא

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro matome, kad nereikia čia ypatingų išankstinių gabumų, o tik dviejų savybių (sgula): Kūrėjo baimės ir priedermių vykdymo. To dėka mes nusipelnome visos Toros išminties.

115/115495.jpg

הקדמה לספר הזהר יח

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kartu tampa aiškus ir penktas klausimas.

115/115494.jpg