kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוקץ. תענית כה – עמ. א', שלבי הסולם, מדרש רבה, רות Pasakė jai tėvas (rabi Chanina ben Dosa): „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“. (Talmudas, Taanit 25 – 1)

פרי חכם אגרות קודש קסב

„Šventi laiškai“ psl. 162

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Paaiškinsime iš esmės, kas yra „avoda zara“ – „stabmeldystė“ (עבודה זרה)?

115/119768.jpg

פרי חכם אגרות קודש קל

„Šventi laiškai“ psl. 130

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Yra žinoma, kad Kūrėjas neatiduoda savo dukters prasčiokui, kaip pasakyta: „Kiekvienas, išleidžiantis savo dukterį už prasčioko, lyg suriša ją ir padeda prieš liūtą” (Talmudas, Psachim 49 – 2).

115/119767.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Avrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מורדכי גוטליב

Todėl turi žmogus dirbti su savimi, kad pakeistų egoistinės meilės sau prigimtį ir ateitų prie kitos – meilės artimui prigimties.

115/119766.jpg

פרי חכם אגרות קודש פה

„Šventi laiškai“ psl. 85

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Parašyta: „Jei iš pašaipūnų Jis (Kūrėjas) šaipysis, tai nuolankiems duos malonę“ (Mišlei 3 – 34).

115/119765.jpg

מאמר לסיום הזוהר

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Ir iš čia aiškus įrodymas, kad mūsų karta priartėjo prie „Mašijacho kartos“.

115/119764.jpg