kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir kalbėjo Kūrėjas Moše, sakydamas: Kalbėk Aronui ir pasakyk jam, kai jis pakels (uždegs) žvakes prieš menorą (žvakidę), kad šviestų septynios žvakės. Ir padarė taip Aronas prieš menorą, uždegė žvakes, kaip Kūrėjas įsakė Moše (Bemidbar 8 – 1, 2, 3).
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

שערי קדושה חלק ב שער ג

Šventumo vartai Antra dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Apie užmokestį, vykdant Torą ir priedermes.

115/120008.jpg

מהות חכמת הקבלה

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Dėsnio „šaknis“ ir „šaka“ santykis su dvasiniais pasauliais.

115/120007.jpg

שערי קדושה חלק ב שער א

Šventumo vartai Antra dalis. Pirmieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Dabar atverk akis ir pamatyk tikrą šio pasaulio malonumų vertę, nes visi šio pasaulio malonumai ir gerumai yra tik iliuzija ir apgaulė.

115/120006.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Dabar nustatysime bendrus „vaistus“, kaip galima išsigelbėti (išsigydyti) nuo „sielos negalavimų“ (abejonių).

115/120005.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Dalykai, kurių reikia ypatingai saugotis.

115/120004.jpg