kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ

אחור וקדם צרתני

„Iš priekio ir iš užpakalio apglėbei mane“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Iš tikro Kūrėjas, atnaujindamas Pasaulėdaros sukūrimą, atvėrė tik vieną dalį šio aspekto, kaip parašyta: „Kūrėjo žodžiu buvo sukurtas dangus“ (Tehilim 33 – 6).

115/119872.jpg

זוהר נשא רעיא מהימנא הסוטה

Zohar „Paklydusi“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Blogio instinkto „dešinė“ pusė, tai – Išmaelio pakopa. Ji dar yra vadinama – נחש (nachaš) „gyvatė“. Ir blogio instinkto „kairė“ pusė, tai – Ezavo pakopa, ir tai – Samaelis, dar vadinamas כלב (kelev) „šuo“.

115/119871.jpg

זוהר משפטים הסבא

Zohar „Senis“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Ateik ir pažiūrėk, toks yra Toros kelias. Pradžioje, kai Tora pradeda atsiverti žmogui, Ji duoda jam užuominąרמז (remez – užuomina), jei žmogus pagavo mintį, gerai.

115/119870.jpg

זוהר תרומה הנשיקין

Zohar „Bučinys“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Kai pasirodė Kūrėjas ant Sinajaus kalno, ir Izraeliui buvo duota Tora dešimties įsakymų pavidalu.

115/119869.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

Tačiau jei žmogus nėra pasiekęs tų pakopų, tada tam nėra jokio pateisinimo ir tai tik „blogio instinkto“ patarimai.

115/119868.jpg