kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שלבי הסולם מועדים אם בלעו את המרור לא יצא

Šlavei haSulam „Karčiosios žolės“

ravas Baruchas Ašagas הרב ברוך אשלג

Žmogus, norintis įeiti į dvasingumą, paprastai galvoja, jog yra lengva suteikti tokią intenciją, kad priedermė būtų atliekama „Dangaus vardu“.

115/119771.jpg

מאמר לסיום הזוהר

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Iš tikro kaip Izraelio žemės, taip ir tobulo suvokimo aspektuose mes nusipelnėme tik „davimo“, o ne „gavimo“. Todėl „davimo“ dėka mums yra galimybė ateiti prie „tobulo suvokimo“ (kas yra Izraelio žemė ir visiškas (Toros išminties) supratimas).

115/119770.jpg

פרי חכם אגרות קודש קעה

„Šventi laiškai“ psl. 175

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Ateik ir pažiūrėk. Yra šventa kalba „aukštutiniams“ ir yra šventa kalba „žemutiniams“. Tą kalbą tikrieji išminčiai vadina „Kūrėjo burna“.

115/119769.jpg

פרי חכם אגרות קודש קסב

„Šventi laiškai“ psl. 162

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Paaiškinsime iš esmės, kas yra „avoda zara“ – „stabmeldystė“ (עבודה זרה)?

115/119768.jpg

פרי חכם אגרות קודש קל

„Šventi laiškai“ psl. 130

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Yra žinoma, kad Kūrėjas neatiduoda savo dukters prasčiokui, kaip pasakyta: „Kiekvienas, išleidžiantis savo dukterį už prasčioko, lyg suriša ją ir padeda prieš liūtą” (Talmudas, Psachim 49 – 2).

115/119767.jpg