kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שלבי הסולם מועדים ד' קושיות

Šlavei haSulam „Keturi klausimai“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

Iš tikro, jei yra kalbama „lašon hara” apie savo artimą žmogų, nusižengiama dvigubai.

115/119785.jpg

שלבי הסולם מועדים ד' קושיות

Šlavei haSulam „Keturi klausimai“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

„Lašon hara“ (blogos kalbos) yra labai neigiamas dalykas tarp žmogaus ir žmogaus, tačiau svarbiausias aspektas „lašon hara“ liečia santykį tarp žmogaus ir Kūrėjo. Tačiau kodėl „lašon hara“ yra žymiai blogesnis dalykas už kitus?

115/119784.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Avrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מורדכי גוטליב

„Taip reikia bijoti Kūrėjo – tokia baime, kokią tu patyrei, matydamas apačioje žiojėjančią bedugnę“.

115/119783.jpg

שלבי הסולם מאמרים שונות גילוי טפח וכיסוי טפחיים

Šlavei haSulam „Atverti sprindį ir užverti du“

ravas Baruchas Ašlagas הרב ברוך אשלג

Tačiau paskui, kai praeina truputis laiko, viršuje mato, kad žmogus jau pradėjo įeiti į dvasinį darbą, todėl duoda žmogui galimybę pasiekti viską savo jėgomis.

115/119782.jpg

מאמר לסיום הזוהר

Straipsnis Zoharo užbaigimui

Jehuda Ašlagas - Baal Sulamas יהודה אשלג - בעל הסולם

Iš tikro gerai paaiškinome išminčių atsakymą į klausimą: „Kaip galima susilieti su Kūrėju?“, ir atsako išminčiai: „Susiliek su Jo savybėmis“.

115/119781.jpg