kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

1. Saugokis nuo visų rūšių pykčio. 2. Saugokis priekabumo (perdėto griežtumo) ypač su namiškiais.

115/119632.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Ir kai pasimeldei deramai ir su baime, bei įgavai jėgų, tada yra laikas Toros mokymuisi „lišma“ (dėl pačios Toros).

115/119631.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Avrahamas Mordechajus Gotlibas

1918 metais mūsų mokytojo gyvenime atsirado slaptas mokytojas, kuris atvėrė jam kabalos išminties šventumo ir tyrumo vartus.

115/119630.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ו

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Paskui žmogus turi iki aušros užsiimti Žodine Tora, kiek išgali, nes to užsiėmimo dėka jis pritraukia šviesą Šchinai, esančiai kritime.

115/119629.jpg

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dar mums liko užbaigti išsiaiškinti, kodėl Tora nebuvo duota „tėvams“, t.y. Abrahamui, Icchakui ir Jakovui?

115/119628.jpg