kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אשרי איש שישמע למצותך, ותורתך ודברך תשים על לבו. בעל הסולם דייני. Palaimintas žmogus, kuris „išgirs“ Tavo priedermes, o Tavo Torą ir Tavo žodžius „įsidės“ į savo širdį. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Nuo pasninko iš karto pereinama prie šventės linksmybių. Šis perėjimas primena, kad nėra linksmumo, kuriame nebūtų bent kiek įsimaišiusio skausmo.

115/120123.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

Šios pakopos atspindi Galutinį ištaisymą, ir todėl yra pasakyta: „Visos šventės dings, o Purimas nedings niekada“.

115/120122.jpg

זהר תרומה הנשיקין

Zohar „Bučinys“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Apie tai ir parašyta: „Ir visa tauta mato balsus“ (Šmot 20 – 18). Mato iš tikrųjų.

115/120121.jpg

הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות

Įvadas į knygą „Veidas šviečia ir paaiškina“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Dabar galima suprasti „indų sudužimo“ būtinumą, kaip yra aprašyta Zohare ir Ari raštuose.

115/120120.jpg

זהר לך לך היה אל אברהם במחזה

Zohar „Buvo pas Abrahamą regėjimas“

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Ateik pažiūrėk. Kol žmogus neįeina į „Apipjaustymo sandorį“, jis „nesusiriša“ su Kūrėjo vardu.

115/120119.jpg