kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רבא: פשיטא לי ,נר ביתו ונר חנוכה- נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.שבת כג – ע''ב, שלבי הסולם, חנוכה, נר חנוכה Pasakė raba: Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė? Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose. (Talmudas, Šabatas 23 – 2)
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Reikia atsiminti taisyklę: jei palapinėje saulės daugiau nei šešėlio – ji netinkama, bet jei pro „schach“ nesimato žvaigždžių – ji tinkama.

115/119968.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

„Palapinių šventę padaryk sau 7 dienas, kai surinksi tavo aruodo ir tavo girnų derlių . Ir džiaukis tavo šventės metu... ir būsi tik džiaugsme“ (Dvarim, 16).

115/119967.jpg

פרי חכם אגרות קודש קמח

„Šventi laiškai“ psl. 148

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas) יהודה אשלג - בעל הסולם

Kadangi artinasi mūsų džiaugsmo šventė (Sukot) pakalbėsiu apie ją, su Kūrėjo pagalba.

115/119966.jpg

מדוע בסוכה הצל מרובה מהשמש

Kodėl Sukoje šešėlis turi būti didesnis už saulę?

ravas Adamas Sinajus הרב אדם סיני

Parašyta Talmude (traktatas Suka), kad košerinėje Sukoje šešėlis turi būti didesnis už praeinančios pro stogą saulės spindulius.

115/119965.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas הרב אברהם מרדכי גוטליב

Ir kiekvieną kartą jis ieškojo galimybės, kaip dar gali pasitarnauti Pasaulio Valdovui.

115/119964.jpg