kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועם כל המתבאר לעיל, תבין מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאד לרוח אנושי. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dabar tampa aišku, kodėl kabalistinėje literatūroje mes galime sutikti „keistų“ ir „nepadorių“ pavadinimų. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

שערי קדושה חלק א שער ב

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Taip, kaip yra keturi materialūs pagrindai, kurie yra šaknys, iš kurių buvo sudaryti 613 kūno organai, taip pat yra ir sieloje, t. y. sielos keturi pagrindai apsprendžia visas geras ir blogas savybes (midot).

115/119963.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas Izraelis Meiras Lavas הרב ישראל מאיר לאו

Svarbu atminti: svarbiausia per Jom-Kipurą – sutvarkyti savo santykius su kitais žmonėmis, santykius su bendruomene.

115/119962.jpg

להודות או לא להודות

Prisipažinti ar neprisipažinti?

ravas Adamas Sinajus הרב אדם סיני

Per Jom Kipurim mes nežaidžiame – tiesa turi pasireikšti visa savo jėga ir pilnumu.

115/119961.jpg

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ 2

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Rabi Šimonas pasakė, toliau parašyta tobulai: „Išvedantis pagal skaičių savo kariaunas“ (Ješaja (Izaijas) 40 – 26).

115/119960.jpg

הקדמת ספר הזהר אמא אוזיפא לברתא מאנהא

Zohar „Mama skolina dukrai savo rūbus“ 1

rabi Šimonas bar Jochajus רבי שמעון בר יוחאי

Rabi Šimonas pasakė: „Iš tikro dangus ir jo kariauna buvo sukurti „Ma“ (מה – „Kas“ aspektas, atspindintis materiją) pagrindu, kaip parašyta: „Kai pasižiūrėsiu į dangų, Tavo rankų darbą“. (Tehilim (Psalmės) 8 – 4)

115/119959.jpg