kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir nuėjo Moše, ir kalbėjo šiuos dalykus visam Izraeliui. Ir pasakė jiems: Šiandien man yra 120 metų, aš nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti, ir Kūrėjas pasakė man: Nepereisi šio Jordano. Kūrėjas, tavo Dievas, Jis pereis prieš tave, Jis išnaikins šias tautas priešais tave ir tu paveldėsi jas. Jehošua – jis pereis prieš tave, kaip ir sakė Kūrėjas. (Dvarim 31 – 1, 2, 3).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Tačiau kas liečia kuklumą ir nusižeminimą, nėra didesnės dorybės už šias.

115/119645.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis רב חיים ויטאל

Išdidumas (puikybė) – tai, daugelio prasižengimų šaknis (priežastis).

115/119638.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Tšuva, „sugrįžimas-atgaila“, apjungia tris momentus: nuodėmės pripažinimą, atgailą ir atsižadėjimą nuo jos; išpažintį ir sprendimo priėmimą ateičiai.

115/119644.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Bendrai ši malda panaši į rytinę Šabato maldą: „Rytiniai palaiminimai“, „Psukei dezimra“, „Šma“, kartu su ją lydinčiais palaiminimais.

115/119643.jpg

יהדות הלכה למעשה

Praktinis judaizmas

ravas I. M. Lav הרב ישראל מאיר לאו

Paprastai prieš šventės pradžią yra uždegama viena žvakė, nuo kurios paskiau bus uždegamos šventinės žvakės.

115/119642.jpg