kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir maldavau tada Kūrėjo, sakydamas: Kūrėjau Tu pradėjai rodyti savo tarnui savo didumą, savo „stiprią ranką“, nes kas danguje ir žemėje gali padaryti tokius, kaip Tavo darbus ir Tavo herojizmą. Pervesk mane ir parodyk šią gerą žemę, kuri už Jordano upės, šį gražų kalną ir Libaną“ (Dvarim 3 – 23, 24, 25).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת ואתחנן באור הקבלה והחסידות  

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vaetchanan“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė dalis „Vaetchanan“ („Ir maldavau“) Moše maldos pavyzdžiu atveria mums „Maldos pasaulį“ ir duoda „irankius“ pastoviam atsinaujinimui.
Iš tikro tai malda apie kiekvieną iš mūsų, iki paskutinės kartos.


Įvadas.
Savaitinė dalis prasideda didžiąja Moše malda.
Moše prašo Kūrėjo leidimo įeiti į Izraelio žemę,
nežiūrint į ankstesnį neigiamą nuosprendį.
Ir iš tikro pagrindinis savaitinės dalies akcentas yra malda.
Taip pat šioje Toros dalyje sutinkame antrus „Dešimt Kūrėjo įsakymų“,
ir maldą „Šma Izrael“.


Maldos „jėga“.
Iš tikro malda yra labai didelis ir stiprus mūsų ginklas.
Pranašas sako:
„Nebijok, slieke, Jakovai“ (Ješaja 41 – 14).
Kaip pas slieką visa jėga yra burnoje,
taip ir pas Izraelį visa jėga yra „burnoje“ (žodžiuose).
Malda gali „pramušti“ visus „Dangaus skliautus“,
pakilti į „Šaknų Šaknį“ ir pakeisti realybę iš esmės.
Ir kaip yra žinoma,
kad Moše malda nebuvo priimta,
o jis nenusipelnė įeiti į Izraelio žemę.
Tačiau vis tiek reikia žinoti, kad kiekviena malda,
nesvarbu ar ji gauna atsakymą ar ne, yra labai svarbi.
Kaip sako šventasis Ari,
kad nuo pasaulio sukūrimo ir iki Mašijacho atėjimo,
kiekviena malda yra skirtinga, unikali ir labai svarbi.
Iš tikro Moše meldėsi 515 skirtingų maldų,
pagal žodžio „Vaetchanan“ (ואתחנן) gematriją.
Ir čia mes matome koks pas Moše buvo noras įeiti į Izraelio žemę!


Pasiruošimas maldai.
Maldos metu žmogus turi būti vienybėje su visa tauta,
kitaip malda neturės jokios jėgos.
Maldoje žmogus turi „pašalinti“ iš savęs visą „asmeniškumą“,
ir visiškai atsiduoti maldai,
kaip sako karalius davidas:
„Aš – Malda“ (Tehilim 109 – 4).
Taip pat parašyta Talmude:
„Kiekvienas, prašantis gailestingumo savo draugui, nors pačiam reikia to dalyko,
gauna atsakymą pirmas (Talmudas, Bava Kama 141).
Pirmieji chasidai ištisą valandą kaupdavosi prieš kiekvieną maldą,
kad širdis „išsivalytų“ nuo pašalinių minčių.


„Dangaus skliautai“.
Sakėme, kad malda pramuša „Dangaus skliautus“.
Kas tie „Dangaus skliautai“?
Iš šventų knygų žinoma,
kad yra yra 7 „Dangaus skliautai“.
Midrašai rašo, kad Moše malda „pramušo“ visus 7 „Dangaus skliautus“,
ir atėjo prie ribos, kai jau reikia atsakyti į maldą,
todėl Kūrėjas sudraudė Moše, sakydamas:
„Užtenka tau, nebetęsk daugiau“ (Dvarim 3 – 26).


Iš tikro visas žmogaus progresas priklauso tik nuo Kūrėjo pagalbos,
kaip parašyta:
„Ateinančiam „išsityrinti“ yra padedama“ (Talmudas, Joma 38 – 2).
Ir jei žmogus tik padaro „mažiausią“ judesį „apačioje“,
jį iškart daug „prastumia“ iš viršaus.
Tačiau labai svarbu,
kad žmogus negalvotų,
jog jis pats vienas „pramušė“ visus „Dangaus skliautus“.


Moše malda.
Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti,
kad Moše „dėl paties savęs“ labai nori įeiti į Izraelį.
Atrodytų, kad Moše malda turi kokį tai egoistinį „atspalvį“.
Tačiau iš tikro taip nėra visiškai,
nes yra žinoma, kad Moše siela yra viso Izraelio sūnų sielų „šaknis“,
kaip parašyta, kad Moše sielą sudaro 600 000 sielų suma.
Todėl mūsų mokytojas Moše nori įeiti į Izraelio žemę,
kad aprūpinti visą Izraelį „gyvybine Toros jėga“.
Ir iš tikro Moše maldoje yra potencialas visoms sieloms,
visose kartose.


„Vaetchanan“ potencialas.
Parašyta: „Ir maldavau tada Kūrėjo, sakydamas“ (Dvarim 3 – 23).
Išminčiai sako, kad žodis „sakydamas“,
pavartotas šioje vietoje, nurodo į „tęstinumą“.
Moše nori perduoti Izraeliui žinią,
kad kiekvienas žmogus visada turi galimybę atversti gyvenime „naują puslapį“.
Iš tikro kiekvienas judėjas,
bet kokiu laiku, bet kokioje būsenoje,
net nemokantis melstis,
turi galimybę susijungti su Moše malda.
Ir net jei žmogus bus pačioje „žemiausioje būsenoje“,
kai nebėra kur žemiau „kristi“,
jis gali pradėti viską iš pradžių.


Kodėl Kūrėjas neatsakė į Moše maldą?
Iš tikro Kūrėjas neleido Moše įeiti į Izraelio žemę,
nes Moše pakopa buvo labai didelė.
Ir jei Kūrėjas būtų leidęs Moše įeiti į Izraelio žemę,
tai būtų iššaukę „Galutinį Ištaisymą“,
kam pasaulis yra visiškai nepasiruošęs ir negalėtų „iškęsti“.
Todėl Kūrėjas padalino Moše sielą daugeliui kartų,
ir įveda kiekvieną dalį po truputį, iš lėto iki Mašijacho atėjimo,
iki „Galutinio ištaisymo“.


Išvada.
Iš tikro kiekvienoje kartoje yra teisuolis,
kuriame atsiveria Moše sielos „kibirkštis“.
„Tikunei Zohar“ parašyta,
kad prieš Mašijacho atėjimą Moše ateis dar kartą,
ir paaiškins visą Torą „vidiniu“ aspektu,
su visomis Jos paslaptimis.
Iš tikro Moše siela nedingo iš pasaulio,
ir iš ateities perspektyvos Kūrėjas atsakė į Moše maldą.