kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir nuėjo Moše, ir kalbėjo šiuos dalykus visam Izraeliui. Ir pasakė jiems: Šiandien man yra 120 metų, aš nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti, ir Kūrėjas pasakė man: Nepereisi šio Jordano. Kūrėjas, tavo Dievas, Jis pereis prieš tave, Jis išnaikins šias tautas priešais tave ir tu paveldėsi jas. Jehošua – jis pereis prieš tave, kaip ir sakė Kūrėjas. (Dvarim 31 – 1, 2, 3).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת וילך באור הקבלה והחסידות 

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajelech“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas ir ravas Adamas Sinajus

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė dalis „Vajelech“ prasideda Moše žodžiais:

Šiandien man yra 120 metų, aš nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti, ir Kūrėjas pasakė man: Nepereisi šio Jordano.
Kūrėjas, tavo Dievas, Jis pereis prieš tave,
Jis išnaikins šias tautas priešais tave ir tu paveldėsi jas.
Jehošua – jis pereis prieš tave, kaip ir sakė Kūrėjas. (Dvarim 31 – 1, 2, 3).


Moše užrašo Torą ir atiduoda ją levitams,
o Izraelio sūnums įsako perskaityti visą Torą kartą per septynis metus pasirinktoje vietoje.
Pabandykime suprasti vidinę šių Toros žodžių prasmę.
Raši klausia ar gali būti, kad Moše jėgos nusilpo?
Juk parašyta:
„Ir Moše, buvo 120 – ties metų prieš savo mirtį,
tačiau jo regėjimas nenusilpo ir jėgos neišseko“ (Dvarim 34 – 7)?
Todėl ką reiškia:
„Nebegaliu daugiau išeiti ir įeiti“?


Ir Raši paaiškina, kad Moše sako:
„Neturiu teisės, nes iš manęs ji paimta ir atiduota Jehošuai“.
Moše, mūsų mokytojas, pasakė Izraelio tautai:
„Nebegaliu išeiti ir įeiti“.
Tai reiškia – „pirmyn ir atgal“ iš dvasinio į materialų pasaulį,
nes jau šiame pasaulyje atlikau savo vaidmenį.


Tačiau tai nereiškia (neduok dieve),
kad baigėsi Moše jėgos.
Ir taip pat tai nereiškia,
kad Moše dingo noras tarnauti Izraeliui.
Matome, kaip parašyta Toroje,
kad Moše labai myli Izraelį.
Juk po Izraelio nusidėjimo, Moše sako Kūrėjui:
„Ir dabar, jei atleidi (atleisk) jų nuodėmes,
o jei ne – ištrink prašau ir mane iš Savo Knygos,
kur jau įrašei mane“ (Šmot 32 – 32).


Todėl ne dėl meilės stokos, ar dėl „tingumo“ Moše nebegali tarnauti Izraeliui,
tačiau jis jau baigė savo, kaip tautos lyderio, vaidmenį.
Iš tikro Moše siela yra iš aukščiausio,
t.y. Acilut dvasinio pasaulio.
Todėl „išėjimas“ ir „įėjimas“ yra labai aukšti dvasinai veiksmai,
kuriems tik Kūrėjas duoda leidimą,
kaip matome, kad Moše „jėgos neišseko“.


Parašyta Talmude, kad Moše yra lyginamas su „Saule“,
o Jehošua su „Mėnuliu“.
Tai reiškia, kad Jehošuos dvasinė pakopa yra žymiai mažesnė už Moše.
Iš tikro, einamu momentu, Jehošua yra labiau tinkamas toliau vadovauti Izraeliui,
ir įvesti tautą į „Šventą žemę“ (dvasingumą).
Ir dar, knygoje Zohar rabi Šimonas rašo:
„Moše nemirė“.
Iš tikro tai paslaptis, kad Moše dvasinis potencialas sugrįš pas mus Mašijacho (Išgelbėtojo) aspektu.

Taip pat „Miškane“ Kūrėjas praneša Moše ir Jehošuai,
kad po Moše mirties Izraelio sūnūs paliks „Sandorį“,
ir tada Kūrėjas „paslėps savo Veidą“ nuo Izraelio.
Todėl Kūrėjas paprašo Moše užrašyti dainą „Aazinu“,
kurią skaitysime sekančią savaitę,
kaip Kūrėjo „Liudijimą“, kad Izraelį ištiks bėdos,
jei jie neis Toros keliu.
Moše užrašo dainą „Aazinu“ ir išmoko jos Izraelį.